Information til kunder

Behandling af personoplysninger hos J & V – Brandefterforskning ApS.1.1 Formål


Hos J & V – Brandefterforskning ApS vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige persondata om dig i forbindelse med, at du er kunde hos os. Det er nødvendigt, således at vi kan behandle din sag. Vi er i den forbindelse forpligtet til at orientere dig om, hvilke oplysninger om dig vi indsamler, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.


2.1 Kundekartotek

2.1.1. Når du kontakter os, opretter vi en journal på dig i vort kundekartotek. Her registrerer vi en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv.


2.1.2. Vi registrerer kun rekvirentens navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.


2.1.3. Vi hverken modtager, sender eller behandler følsomme personoplysninger.


2.1.4. Som udgangspunkt gemmer vi ikke dine date i mere end fem år fra din sidste kontakt med vores virksomhed.


2.1.5. Retsgrundlaget for behandlingen følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 (pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra b).

2.2 Kalender- og registreringssystem

 

2.2.1 J & V – Brandefterforskning ApS har elektronisk kalender og registreringssystem i Office 365.


2.3 Cookies


2.3.1. Vores hjemmeside ”J&V – Brandefterforskning.dk” benytter ikke cookies.

 

2.4 Dine data


2.4.1 Dine data sendes udelukkende til e-conomics regnskabsprogram. Vi bruger sikkerhedsprocedure i form af to-faktor godkendelse til at beskytte dine data.   

                                                                                    

2.4.2 Mails, der indeholder personoplysninger, modtages og sendes på sikkermail@jv-brandefterforskning.dk. Til sikker mail anvendes programmet Thunderbird. Som sikkerhed i programmet anvendes NemId og "end-to-end-kryptering".   

      

2.5 Rettigheder


2.5.1 Du kan anmode om at vi sletter dine personlige data. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtet til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde. Såfremt den til enhver tid gældende lovgivning tillader det, kan der være et administrativt gebyr til sagsbehandling. Gebyret dækker over den arbejdstid, der bruges til at behandle din anmodning.

Anmodningen sendes til info@jv-brandefterforskning.dk.


2.6 Kontaktinformation for dataansvarlig


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dine data eller måden disse håndteres kan du kontakte os på info@jv-brandefterforskning.dk